Skip to main content

Geschiedenis

Het Wijkgebouw / Maagdenhuis is een uniek gebouw in Asten. Alle Astenaren hebben innige herinneringen met dit gebouw. Na de oorlog van ‘40-’45 was men er het in Asten over eens, dat er in ons dorp een wijkgebouw moest komen. Er werd een speciale oproep gedaan aan heel de bevolking van Asten, Ommel en Heusden. Er werd een algemene vergadering belegd om een bestuur te kiezen, onder voorzitterschap van burgemeester Ploegmakers. 

De bouw verliep voorspoedig en in juli 1954 was de officiële opening van dat prachtige gebouw met zijn karakteristieke bogen en glas-in-loodramen. Het is een markant gebouw op een bijzondere plek in Asten. Hoewel in het centrum, 200 meter van de markt, ligt het in een oase van groen en rust, tegenover het Moussault park en buiten doorgaande routes. De naam Maagdenhuis is gëintroduceerd door Piet van der Zanden, de redacteur van het plaatselijk nieuwsblad “Peelbelang”.In het woonhuis naast het wijkgebouw hebben zeven ongetrouwde dames gewoond.

Deze dames waren “voor hun trouw” werkzaam als lerares aan de huishoudschool of als wijkzuster in Asten.